Values

Values

NTNUI-Bumerang believes that sports make a great way to socializing and meeting new friends. Sports are also a great way to keep in shape. This opportunity should be something that is available for everyone, and as NTNUI-Bumerang we always try to do our best to be a part of this goal.
To achieve this we try to uphold values that would help us do better, and enjoying being a volunteer while doing it. Our federation, NSI, has values that we find suitable for what we believe in.

Norwegian Student Sport Federations values are:
Engaging, challenging, boundless, humorous

Engasjerende: Vi er engasjerte i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.
Utfordrende: Vi utfordrer etablerte sannheter og følger ikke strømmen dersom vi tror at en annen vei er bedre.
Grenseløse:GRENSELØSE: Vi tenker utenfor boksen og er åpne for at det finnes flere sider av samme sak. Vi liker også å utforske nye muligheter og er ikke redde for å gå nye veier for å nå målene våre.
Humørfylte: Vi tror at godt humør kan hjelpe oss til å bli enda bedre!

Purpose

Bumerang's main purpose is to encourage social activities through sports activities. We want to be an active facilitator for making that possible through lending out sports equipment for everyone, and by that hopefully we are a contributing actor in a healthy and happy student life, as well as for other parts of society